== RaceMan == www.raceman.nu

Vårracet 2017 2017-05-13

Östmarks Motorbana

R E S U L T A T
O m g å n g

Plac. Start. nr. Klubb / Anmälare 1
2
3
4
5
6
Tot

ÖVRIGA JUNIORER

18
Tilda Norman Östmark MFF DEBUTANT

19
André Olsson Östmark MFF DEBUTANT

20
Ida Persson Östmark MFF DEBUTANT

21
Emil Persson Johansen Östmark MFF DEBUTANT

22
Hugo Skröder Östmark MFF DEBUTANT

23
Emil Timan Larsson Östmark MFF DEBUTANT

v
= Varning B
= Brutit Å
= Återbud S
= Svart flagg

r
= Runner Up E
= Ej Start T
= Teknisk flagg U
= Utesluten

den 13 maj 2017
15:43 Sida 3 av 3
Första Föregående Nästa Sista